Personal tools
Views

Rodné číslo ve Francii


From Wiki

Jump to: navigation, search

Ve Francii nemají rodné číslo. Můžet tedy nastat problém pokud ztratíte občanku i pas, musíte dokazovat občanství u soudu.

Funkci rodného čísla ve Francii plní: Sécurité sociale.


Toolbox