Personal tools
Views

Média v Lucembursku


From Wiki

Jump to: navigation, search

Lucemburské publikum běžně sleduje zahraniční média v němčině a francouzštině. Domácí trh je vzhledem k velikosti velkovévodství a počtu jeho obyvatel omezený, nicméně pestrý.


Contents

Deníky

Hlavním deníkem je dvojjazyčný Wort.lu - Luxemburger Wort (45%) psaný převážně v němčině a částečně ve francouzštině; byl založen v roce 1848. S velkým odstupem následuje rovněž dvojjazyčný deník Tageblatt.editpress.lu - Tageblatt (17%) psaný převážně v němčině a částečně ve francouzštině; byl založen v roce 1913. Novými deníky zacílenými na frankofonní, respektive mezinárodní čtenářskou obec v Lucembursku jsou čistě francouzsky psaný Lequotdien.editpress.lu - Le Quotidien (7%); založen v roce 2001, do té doby mu předcházela lucemburská mutace v Metách vydávaného regionálního francouzského deníku Republicain-lorrain.fr - Le Républicain Lorrain a Lavoix.lu - La Voix du Luxembourg (6%); založen v roce 2001. Všechny tyto deníky jsou přímo i nepřímo podporované lucemburskou vládou. Je jasné, že vzhledem k velikosti čtenářské obce by jinak v Lucembursko byl rentabilní pouze jeden deník.


Týdeníky

Hlavními politickými týdeníky jsou Le-jeudi.editpress.lu - Le Jeudi (10% čtenářů) ve francouzštině a Land.lu - Lëtzebuerger Land (3%) v němčině. Hlavním týdeníky magazínového typu jsou německy a francouzsky psaný Telecran.lu - Telecran (40%) a německy psaná Revue.editpress.lu - Revue (27%).

Zdarma je do domácností distribuován týdeník Lux-Post psaný ve francouzštině, němčině a lucemburštině, který je periodikem se zdaleka nejvyšším nákladem v Lucembursku (150.000 výtisků). Není bez zajímavosti, že vzhledem k velmi početné portugalské komunitě v Lucembursku zde vycházejí i dva portugalsky psané týdeníky Correio a Contacto.


Televize

Soukromá televizní stanice Rtl.lu - RTL Télé Lëtzebuerg vyrábí na základě smlouvy s lucemburskou vládou jednu hodinu zpravodajsko-publicistického programu pro Lucembursko denně na obdobných principech jako veřejnoprávní stanice. Tato hodina programu je posléze opakována ve vysílání po celý večer daného dne. Přímé přenosy jsou vzácností (korunovace velkovévody). Program sleduje zhruba 70% domácností hovořících lucembursky. Další program pro Lucembursko (až 18 hodin) je především zábavou pro mladé publikum. Zprávy jsou na náklady lucemburské vlády tlumočeny do francouzštiny na stereo kanálu. Vláda rovněž hradí RTL koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové vysílání namísto diváků a posluchačů.


Rozhlas

Veřejnými celostátními rozhlasovými stanicemi jsou Radio.rtl.lu - RTL Radio Lëtzebuerg existující od roku 1959 a od roku 1996 vysílající 24 hodin denně a Radio socioculturelle existující od roku 1993. Kromě nich existují čtyři regionální rozhlasové stanice: ARA, DNR, Eldoradio a pozoruhodné Radio Latina (vysílá kromě lucemburštiny především v portugalštině a dále francouzštině, španělštině a italštině pro posluchačskou komunitu zahraničního původu). Dále vysílá přibližně dvanáct lokálních stanic.


Toolbox